Vil du gerne af med de negative tankemønstre?

Vil du gerne af med de negative tankemønstre?

4. april 2019 Slået fra Af Redaktion

Metakognitiv terapi er en metode til at komme af med overdreven bekymring, negative tankemønstre og grubleri. ReView tilbyder metakognitiv terapi i Aarhus.

En ny men veldokumenteret metode til at behandle psykiske udfordringer som overdreven bekymring og tankemiljø kaldes MCT eller metakognitiv terapi. Den skaber også en hurtig og vedvarende bedring og er baseret på forskning om at mennesker med angst og depression fortolker informationer fra omgivelserne på en anden måde end almindelige mennesker.

Når man bearbejder indtryk og informationer anderledes, resulterer det i et opmærksomhedssyndrom, der kaldes CAS. Syndromet medfører overdreven bekymring, grubleri, opmærksomhed på alt det, er kan gå galt og uhensigtsmæssig mestringsstrategi, der ofte vedligeholder problemerne.

For at komme problemerne til livs arbejder man ved metakognitiv terapi med at forsøge at få kontrol over sit tankemylder. Målet vil altså være at lære at sætte en stopper for og være herre over bekymringerne, og samtidig vil man også arbejde med de uhensigtsmæssige opmærksomhedsmønstre, altså den øgede opmærksomhed på det negative og stressskabende. Sammen vil I undersøge, om der er noget i din adfærd, der kan være med til at vedligeholde den mistrivsel, du oplever, og I vil derfor se på de antagelser du har om dig selv og om verden. Alt sammen handler det om at finde ind til kernen i, hvordan du bedst kan kontrollere disse tanke og følelser i stedet for at lade dem styre dig.

Læs her og find ud af, om metakognitiv terapi er noget for dig.